Loading

Sürdürülebilirlik


Sürdürülebilirlik Politikamız
 

Biz, DENİZATI Tatil Köyü olarak, Turizmin çevremiz üzerindeki etkilerini aza indirmek amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Ege bölgesinde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.

Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

 

Serdar Abdiş
Genel Müdür
 


 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2023 YILI RAPORLAMASI ( NİSAN - EKİM)


1. RAPOR HAKKINDA
 

2023 yılı itibariyle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza başladık.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz gelişmeyi; yönetimimiz, çalışanlarımız, konuklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm partnerlerimiz ile paylaşmayı ve böylece bu noktada yaratacağımız farkındalığı artırarak, ortak hedef ve başarılara dönüştürebilmeyi amaçlamaktayız.

Sürdürülebilir Turizm için, tesisimizin sürdürülebilirliği için, hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. 

Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde, enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi, hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflemekteyiz.

Bu hazırlanan sürdürülebilirlik raporu Nisan – Eylül 2023 yıl aralığındaki verileri içermektedir.

 

2. TESİS TANITIMI VE TESİS ÖZELLİKLERİ 
 

Mandalina bahçeleriyle süslü turizm beldemiz Gümüldür'de çam ağaçları arasında, yeşilin denizle buluştuğu noktada 60.000 m2 üzerine kurulu Tatil Köyümüz, kapılarını her yaz sezonunda Mayıs - Ekim ayları arasında yerli ve yabancı turistlerin beğenisine açıyor. İzmir’e 45 dakikalık mesafede gerçek bir cennet sizi bekliyor.

Mavi bayraklı, geniş, tertemiz kumsal ve deniz. Güneş sizi çok mu yaktı, hemen yirmi adım yürüyün yüz yıllık çamların gölgesindesiniz.


İsterseniz açık hava termal havuzumuzda, kükürtlü termal suyumuzun rahatlatıcı etkisini deneyimleyin.


Çam ağaçlarının altında, özel olarak yetiştirilmiş yemyeşil çimenlerin arasında çeşitli renklerdeki çiçekler size gülümseyerek merhaba diyor. Gün boyunca ister gölgede dinlenin ister animasyon ekibiyle çeşitli spor aktivitelerine katılın. Gece ise çeşitli animasyon showlarıyla dans müzik ve eğlencenin tadına varın...


Tesisimizin düzayak yapısı itibariyle, plaja, havuza, restorana ve diğer birimlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Odanıza geri dönmek için yokuşlarda yürümenize veya merdivenleri tırmanmanıza gerek yok.


Fotoğraf makinenizi getirmeyi unutmayın; rengarenk kelebeklerin, çiçeklerin ve sincapların en güzel fotoğrafları sizi bekliyor.


Denizatı sizleri açık büfe kuyruklarında sıra beklemeden, aşırı kalabalık havuz başlarında şezlong kapmaya çalışmadan rafine, butik bir tatile davet ediyor...
 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARIMIZ 


3.1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI
 

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. 

Amacımız yüksek kalitede hizmet vererek, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Sürdürülebilirlik ile ilgili belirlediğimiz amaç ve hedeflerimizle sürekli olarak performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltacağız. 

Bunun için;


Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız. 

• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırırız. 

• Tehlikeli atıkları yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz, 

• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz, 

• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız, 

• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz, 

• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız. 

• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız. 

• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız. 


3.2 KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI 

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. 

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız. 
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm bölümlerimizde destekler, eşit fırsatlar sunarız. 
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz. 
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. 
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız. 
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz. 
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz. 
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız. 
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz. 
   

3.3 ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI 

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. 

Bunu sağlamak için; 
 

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz. 
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız. 
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz. 
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz. 
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz. 
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz. 
   

3.4 ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI 
 

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz. 

Bunun için; 

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz. 
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz. 
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız. 
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız. 
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız. 
   

3.5 SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI 
 

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın; 

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine/sertifikalarına sahip olmasına, 
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına, 
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına, 
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına, 
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına, 
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, 
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz. 
   

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKİBİ


Ekip Lideri - İşveren : Serdar Abdiş

Çevre Temsilcisi - Önbüro Müdürü : Yurdagül Bakan

Genel Müdür Yardımcısı - Teknik Hizmetler Müdürü : Hasan İpek

Satın Alma Müdürü : Ülkü Soyman

Halkla İlişkiler Müdürü : Osman Atakul

 

4.1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

• Sürdürülebilirlik eğilimleri ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimle ilgili tüm geçerli mevzuat hakkında farkındalık geliştirmek. 

• Personeli ve konukları tesisin sürdürülebilirlik çabalarına katılmaya motive etmek. • Kardeş ve komşu mülklerle en iyi uygulamaların sağlanması. 

• Sürdürülebilirlik raporlaması ve diğer sürdürülebilirlik iletişim çabaları amacıyla sürdürülebilirlikle ilgili verilerin doğru kayıtlarının tutulması. 

• Personel ve misafirlerin katılımı için çevre, toplum ve programlar dahil olmak üzere anlamlı ve etkili sürdürülebilirlik girişimlerinin belirlenmesi. 

• Mülkün katılımı için anlamlı ve etkili sürdürülebilirlikle ilgili ortaklıkların belirlenmesi 


5. ÇEVRE ETKİLERİNİN AZALTILMASI
 

Amacımız tüm yasal yükümlülüklere uyarak personelimizin ve misafirlerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırarak çevre dostu bir otel olma yolunda ilerlemektir. 

Bu kapsamda aylık olarak takip edeceğimiz enerji ve su tüketimlerimizi düşürmek üzere hedeflerimizi belirledik. 

2023 yılı ortalama kişi başı elektrik miktarı 25,53 Kwh ve kişi başı su tüketimimiz 0,77 m3 olarak hesaplanmıştır. 

▪ Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülmektedir Türkiye’de Mavi Bayrak Programı TÜRÇEV tarafından yürütülür. dünyanın en tanınmış gönüllülük esasına dayanan ödüllerinden biridir. Mavi Bayrağa hak kazanmak için öncelikle temiz deniz suyu; sonrasında bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterlerinin karşılanması ve sürdürülebilmesi gerekmektedir. 

Plajımız 2001 yılından beri Mavi Bayrak sertifikasına sahiptir. 


Çevre etkilerini azaltıcı uygulamalarımız 
 

▪Tesisin %99unda LED kullanımı vardır. 

▪Yeni alınacak minibarların seçiminde eneji sınıfları dikkate alınmaktadır. 

▪Yeni restore edilen resepsiyon alanımız klimalarında inverter sistem olarak değiştirilmiştir. 

▪Odalarda enerji saver kartlar vardır. 

▪Cihaz değişimlerinde ledli, a sınıfı alımlarla enerji tasarrufu hedeflenmektedir. 

▪Oda duvarlarımız beton panel arası eps izolasyon malzemesinden yapılmıştır.

▪Genel alanlarda pisuarlarımız fotoselli su temizlemelidir.

▪Tesis genelindeki tüm musluklarda su tasarrufu sağlayan perlatörler mevcuttur. 

▪Bahçe bakımında su sarfiyatını en aza indirmek için damla sulama sistemi kullanılmaktadır. 

▪Peyzaj tarafında kuraklığa dayanıklı bitkiler ekilmektedir. 

▪Su riskine karşı mutfakta kullanılan suyumuzu arıtarak kullanıyoruz.

     ▪Tesisimizden çıkan geri dönüşebilen atıkların miktarları atık beyan formundan izlenebilmektedir. Geri dönüşmeyen atıklar için miktar bilgisi belediyeler tarafından yapılmaktadır. Gıda atıkları için ölçüm yöntemi belirlenmesi 2023 yılı hedeflerindendir. 

Bitkisel atık yağların ve tehlikeli atıkların toplanmasının ve geri dönüştürülmesinin öneminin bilinci ile doğaya verdiği zararı en az seviyeye indirebilmek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermekteyiz. 

Atık geçici depolama alanlarımız mevcuttur. Sorumluluğumuz kapsamında atık kodlarına uygun olarak çeşitlerine göre atıklar ayrı ayrı depolanmakta ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden lisanslı yetkili firmalara teslim edilmektedir. 


6. EKOLOJİK ALAN VE BİYO-ÇEŞİTLİLİK


Tesisimiz 130.000 m2 lik bir çam ormanı içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 4500 adet çam ağcı , 250 adet palmiye 300 e yakın zetin ağacı mevcuttur.

Tesis içerisinde 29 cins bitki yetiştirilmektedir. 

Tesis içerisinde bol miktarda sincap bulunmaktadır. Sincaplar çam ağaçlarında yaşamaktadırlar.  Çam ağaçlarında aynı zamanda Ege ve Akdenizin simgesi ağustos böcekleri bol miktarda mevcuttur.

Tesis içerisinde evcil hayvanlar için besleme kapları mevcuttur. 

Tesis içinde bahçemizi kendi üretimimiz olan çiçeklerle süsleriz.

Biyo çeşitliliği korumak adına tesis dahilinde kimyasal ilaçlama yöntemi ile böcek mücadelesi yapılmamaktadır.

Çam ağaçlarında mart – nisan aylarında bulunan çam kese kurtları zararlısıyla mücadele tamamen biyolojik böcek yöntemi ile 15 seneden beri yapılmaktadır. 

Ormanımızın yangına karşı korunabilmesi için, 50’er metre arayla yangın hidrantları bırakılmıştır.  Ayrıca 2 adet yangın vidanjörü ve 1 adet portative yangın pompamız mevcuttur.
 

7. PERSONEL ÇALIŞMA HAYATI

 

Otelimizin yönetim sisteminin en önemli unsuru çalışanlarımızdır. Çalışanlarımız arasında cinsiyet eşitliği ilkesini temel alır, din, dil, ırk vb. ayrımcılık gözetmeksizin herkese eşit şartlar sunar ve eşit şekilde davranırız. 

Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır. 

Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.

Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis/masaj vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında yıllık eğitim planları uygulamaktayız. 


8. MÜŞTERİ DENEYİMİ


Misafir memnuniyeti her misafirin e postasına göderilen online memnuniyet anketimiz ile takip edilmektedir. 

Misafirlerden gelen istek şikayet ve tüm geri bildirimler bu anket aracılığı ile takip edilir. İşletme içinde etkili ve hızlı sonuç elde edilir.. 

Sürdürülebilirlik sorularını kapsayan anket soruları memnuniyet anketimize eklenmiştir. Yaptığımız düzenli toplantılarda bu görüşler değerlendirilmektedir. Yapılan anket çalışması içerisinde Sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendirilmesi mevcuttur. 

Bu sayede, sürdürülebilirlik unsurları da dâhil olmak üzere müşteri memnuniyeti izlenir ve düzeltici önlemler takip edilebilir hale gelecektir. 


9. PROJELER VE HEDEFLER
 

 • Odalarda sunulan hijyen ürünlerinin ambalajları plastik yerine önümüzdeki seneler için fsc belgeli Kraft ambalajlar araştırılmaktadır.
 • Odalarda kullanılan terlikler doğal lifli ürettirilmesi planlanmaktadır 
 • Kullanılan makine ve ekipmanlarda enerji sınıflarına uygun satın almaların yapılması konusu politikada belirtilmiş ve önemsenmektedir. 
 • Cihaz değişimlerinde ledli, a sınıfı alımlarla enerji tasarrufu hedeflenmektedir. 

 


 

REZERVASYON